60/2010

Given i Helsingfors den 21 januari 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 14 februari 2002 om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev (124/2002) som följer:

2 §
Myndighet som beviljar kompetensbrev

Den myndighet som enligt 2 § i lagen om laddare (219/2000) beviljar kompetensbrev för laddare är Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland sörjer för uppgifter i anslutning till beviljande av kompetensbrev för laddare i hela landet.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Helsingfors den 21 januari 2010

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.