56/2010

Given i Helsingfors den 22 januari 2010

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 27 april 2007 om planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning (520/2007) 4 § 2 mom. och det inledande stycket i 5 § 1 mom. samt 7 § som följer:

4 §
Information i förväg

Regionförvaltningsverket ska säkerställa att den information som nämns i 1 mom. uppdateras fortlöpande och åtminstone med tre års mellanrum delas ut till den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning och närhelst betydande ändringar görs i den. Denna information ska alltid vara tillgänglig för befolkningen.


5 §
Information i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

Regionförvaltningsverket ska säkerställa att räddningsplanerna innehåller följande uppgifter, som omedelbart och upprepade gånger ska ges den befolkning som faktiskt berörs av en nödsituation som medför risk för strålning:


7 §
Testning av räddningsplanerna

Funktionen hos den ovan i 3 § 1 mom. avsedda räddningsplanen ska testas under regionförvaltningsverkets ledning i gemensamma övningar som minst vart tredje år ordnas för myndigheterna och anläggningens beredskapsorganisationer.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

Helsingfors den 22 januari 2010

Inrikesminister
Anne Holmlund

Räddningsöverdirektör
Ilpo Helismaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.