25/2010

Given i Helsingfors den 15 januari 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i bilaga 3 B till handels- och industriministeriets förordning av den 1 februari 2005 om kosmetiska produkter (75/2005) datumen i spalten "Får användas till och med", sådana de lyder i förordning 281/2008, som följer:

Bilaga 3

B. Temporärt tillåtna ämnen med begränsningar

I spalten "Får användas till och med" ersätts datumet "31.12.2009" för numren 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 och 56 med datumet "31.12.2010".


Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2010.

Kommissionens direktiv 2009/159/EU (32009L0159); EUT nr L 336, 18.12.2009, s. 29

Helsingfors den 15 januari 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Leila Vilhunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.