1825/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 28 juni 2006 om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (591/2006) i 6 § det inledande stycket samt 8 § 1och 2 mom. som följer:


6 §
Anmälan till datasystemet för miljövårdsinformation

Innehavaren av återvinningsplatsen skall göra en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen för inskrivning av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation enligt 65 § 1 mom. i miljöskyddslagen. Anmälan skall innehålla


8 §
Tillsyn

Tillsynsmyndigheter för verksamhet i enlighet med denna förordning är närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall utan dröjsmål granska en anmälan som gjorts för inskrivning i datasystemet för miljövårdsinformation och underrätta innehavaren av återvinningsplatsen, den som överlämnat avfallet och den kommunala miljövårdsmyndigheten om att inskrivning gjorts.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.