1814/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om oljeskyddsfonden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 30 december 2004 om oljeskyddsfonden (1409/2004) 1 § 2 mom., 3 § 2 mom. och 11 § som följer:


1 §
Ansökan om ersättning och bidrag

Ansökan skall riktas till oljeskyddsfondens styrelse och tillställas den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, som ger sitt utlåtande om ansökan och vidarebefordrar handlingarna till miljöministeriet. Ansökan kan också lämnas in till den synenämnd som avses i 26 § i lagen om oljeskyddsfonden.


3 §
Ansökan om ersättning för kostnader för sanering av markgrund och grundvatten

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall till oljeskyddsfondens styrelse ge ett utlåtande om en ansökan om ersättning. I utlåtandet skall ställning tas särskilt till huruvida det finns förutsättningar enligt 15 § 2 mom. i lagen om oljeskyddsfonden att bevilja ersättning samt läggas fram en bedömning av hur nödvändig och brådskande saneringen är med tanke på skyddet av miljön.

11 §
Synenämndens sammansättning

I synenämnden ingår en ordförande, som är en person som närings-, trafik- och miljöcentralen har förordnat till uppgiften, och minst två medlemmar. Beroende på oljeskadans art skall den ena av medlemmarna vara sakkunnig inom naturvetenskaper eller miljöekonomi, och den andra skall vara förtrogen med bedömning av skador.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.