1812/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen av den 17 augusti 2006 om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) rubriken och det inledande stycket för 4 § samt 8 § 1 punkten som följer:


4 §
Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen


8 §
Kontaktmyndighet

Kontaktmyndighet är

1) närings-, trafik- och miljöcentralen när det gäller projekt som avses i 6 § 1–6 punkten, 7 punkten underpunkt a och 8–11 punkten och projekt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Regeringsråd
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.