1782/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 3 §, sådan den lyder i lag 928/1992, som följer:

3 §

Skattebeloppet utgör 23 procent av försäkringspremier utan skatt.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som betalas för en försäkringsperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 137/2009
FiUB 32/2009
RSv 180/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.