1778/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om bestämmande av priset per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands

I enlighet med undervisningsministeriets beslut, fattat med stöd av 18 § i lagen av den 28 december 2009 (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs:

1 §

Såsom det pris per enhet som ska läggas till grund för statsandelen till en privat anordnare av grundläggande utbildning bestäms det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som statsrådet har fastställt för grundläggande utbildning med stöd av 54 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1704/2009), om inte något annat bestäms nedan.

Priset per enhet för en anordnare av grundläggande utbildning höjs med 20 procent när undervisningen ordnas i Belgien och i Ryssland.

Priset per enhet för en anordnare av grundläggande utbildning sänks med 20 procent när undervisningen ordnas i Kenya och i Papua Nya Guinea.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Paula Risikko

Regeringsråd
Outi Luoma-aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.