1775/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol

I enlighet med statsrådet beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 241 a § i fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995), sådan paragrafen lyder i lag 1757/2009:

1 §
Domkretsarna

Domkretsarna för de tingsrätter som avses i 241 a § i fastighetsbildningslagen (554/1995) i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol är följande:

1) Södra Savolax tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för Södra Savolax lantmäteribyrå och Sydöstra Finlands lantmäteribyrå med undantag av Pyttis kommun,

2) Egentliga Tavastlands tingsrätts domkrets omfattar inom verksamhetsområdet för Södra Finlands lantmäteribyrå kommunerna Artsjö, Asikkala, Forssa, Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola Humppila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, Kärkölä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tavastehus och Ypäjä samt inom verksamhetsområdet för Birkaland-Satakuntas lantmäteribyrå de kommuner som inte hör till Egentliga Finlands tingsrätts domkrets.

3) Lapplands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för Kajanalands-Nordöstra Finlands lantmäteribyrå och Lapplands lantmäteribyrå,

4) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för Norra Österbottens lantmäteribyrå,

5) Österbottens tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för Österbottens lantmäteribyrå,

6) Norra Savolax tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för Mellersta Finlands lantmäteribyrå, Norra Karelens lantmäteribyrå och Norra Savolax läntmäteribyrå,

7) Vanda tingsrätts domkrets omfattar inom verksamhetsområdet för Sydöstra Finlands lantmäteribyrå Pyttis kommun, inom verksamhetsområdet för Södra Finlands lantmäteribyrå kommunerna Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pernå, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Strömfors, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis samt inom verksamhetsområdet för Egentliga Finlands lantmäteribyrå kommunerna Salo och Somero,

8) Egentliga Finlands tingsrätts domkrets omfattar inom verksamhetsområdet för Egentliga Finlands lantmäteribyrå de kommuner som inte hör till Vanda tingsrätts domkrets samt inom verksamhetsområdet för Birkaland-Satakuntas lantmäteribyrå kommunerna Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark, Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä, Ulvsby och Vittis.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 22 februari 2001 om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol (163/2001).

Helsingfors den 29 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsrådet
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.