1773/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering

I enlighet med statsrådet beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 67 § 1 mom. i lagen av den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993), sådant det lyder i lag 1755/2009:

1 §
Domkretsarna

Domkretsarna för de tingsrätter som avses i 67 § 1 mom. i lagen om företagssanering (47/1993) i ärenden som gäller företagssanering är följande:

1) Ålands tingsrätts domkrets omfattar Ålands tingsrätts domkrets,

2) Esbo tingsrätts domkrets omfattar Esbo, Tusby och Vanda tingsrätters domkretsar,

3) Södra Karelens tingsrätts domkrets omfattar Kymmenedalens och Södra Karelens tingsrätters domkretsar,

4) Helsingfors tingsrätts domkrets omfattar Helsingfors och Östra Nylands tingsrätters domkretsar,

5) Mellersta Finlands tingsrätts domkrets omfattar Mellersta Finlands tingsrätts domkrets,

6) Lapplands tingsrätts domkrets omfattar Kemi-Torneå och Lapplands tingsrätters domkretsar,

7) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätters domkretsar,

8) Birkalands tingsrätts domkrets omfattar Birkalands tingsrätts domkrets,

9) Österbottens tingsrätts domkrets omfattar Mellersta Österbottens, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätters domkretsar,

10) Norra Savolax tingsrätts domkrets omfattar Kajanalands, Norra Savolax och Södra Savolax tingsrätters domkretsar,

11) Norra Karelens tingsrätts domkrets omfattar Norra Karelens tingsrätts domkrets,

12) Päijänne-Tavastlands tingsrätts domkrets omfattar Egentliga Tavastlands, Hyvinge och Päijänne-Tavastlands tingsrätters domkretsar,

13) Satakunta tingsrätts domkrets omfattar Satakunta tingsrätts domkrets,

14) Egentliga Finlands tingsrätts domkrets omfattar Egentliga Finlands och Västra Nylands tingsrätters domkrets.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 24 maj 2007 om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering (625/2007).

Helsingfors den 29 december 2009

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsrådet
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.