1767/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om upphävande av 6 a § i förordningen om fritt bildningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, stadgas:

1 §

Med denna förordning upphävs 6 a § i förordningen av den 6 november 1998 om fritt bildningsarbete (805/1998), sådan paragrafen lyder i förordning 1259/1999.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Paula Risikko

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.