1758/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 3 § i lagen om grupptalan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 april 2007 om grupptalan (444/2007) 3 § som följer:

3 §
Behörig domstol

Tingsrätter som handlägger grupptalan är Egentliga Finlands, Helsingfors, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Uleåborgs och Österbottens tingsrätter. Av de nämnda tingsrätterna är den behörig som finns inom samma hovrätts domkrets som den tingsrätt vid vilken svaranden skulle vara skyldig att svara på något av de yrkanden som framställs i grupptalan, om talan fördes separat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande överförs

1) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,

2) från Vasa tingsrätt till Österbottens tingsrätt,

3) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax tingsrätt,

4) från Lahtis tingsrätt till Päijänne-Tavastlands tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009
LaUB 18/2009
RSv 240/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.