1757/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 241 a § i fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995) 241 a §, sådan den lyder i lag 1180/2000, som följer:

241 a §

Jorddomstolar är Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Lapplands, Norra Savolax, Södra Savolax, Uleåborgs, Vanda och Österbottens tingsrätter i den sammansättning som föreskrivs i denna lag. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om tingsrätternas domkretsar i dessa mål och ärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande överförs

1) från Tavastehus tingsrätt till Egentliga Tavastlands tingsrätt,

2) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax tingsrätt,

3) från S:t Michels tingsrätt till Södra Savolax tingsrätt,

4) från Rovaniemi tingsrätt till Lapplands tingsrätt,

5) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,

6) från Vasa tingsrätt till Österbottens tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009
LaUB 18/2009
RSv 240/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.