1754/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 21 kap. 1 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 21 kap. 1 § 1 mom. som följer:

21 kap.

Laga domstol och rättegång i sjörättsmål

1 §
Sjörättsdomstolarna

Behöriga underrätter (sjörättsdomstolar) i de mål och ärenden som ska avgöras enligt denna lag är följande domstolar fördelade på hovrätternas domkretsar:

Åbo hovrätts domkrets: Ålands och Egentliga Finlands tingsrätter,

Vasa hovrätts domkrets: Österbottens tingsrätt,

Östra Finlands hovrätts domkrets: Södra Savolax tingsrätt,

Helsingfors hovrätts domkrets: Helsingfors tingsrätt,

Kouvola hovrätts domkrets: Kymmenedalens tingsrätt,

Rovaniemi hovrätts domkrets: Uleåborgs tingsrätt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande överförs

1) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,

2) från Vasa tingsrätt till Österbottens tingsrätt,

3) från Nyslotts tingsrätt till Södra Savolax tingsrätt,

4) från Kotka tingsrätt till Kymmenedalens tingsrätt.

Utan hinder av 21 kap. 1 § 1 mom. i denna lag handlägger Västra Nylands tingsrätt ärenden som avses i denna lag och som vid lagens ikraftträdande är anhängiga vid Raseborgs tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009
LaUB 18/2009
RSv 240/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.