1746/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 11 § i lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) ett nytt 3 mom. som följer:

11 §
Verkställande av förskottsinnehållning och tidpunkten för verkställandet

Om sparkapitalet för ett långsiktigt sparavtal med stöd av 34 b § 7 mom. i inkomstskattelagen ska räknas som den skattskyldiges skattepliktiga inkomst förhöjt, beräknas beloppet på förskottsinnehållningen med avvikelse från 1 mom. enligt hela värdet på det belopp som ska räknas som inkomst.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 158/2009
FiUB 40/2009
RSv 222/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.