1737/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) en ny 3 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 a §
Helsingfors universitets skattskyldighet

Vad som i 75 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009) föreskrivs om skattefrihet för Helsingfors universitet tillämpas inte på överlåtelseskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 244/2009
FiUB 43/2009
RSv 252/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.