1733/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om brandskyddsfonden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om brandskyddsfonden (625/2003) det inledande stycket i 2 § 1 och 2 mom. samt 3 § som följer:

2 §
Lämnande av uppgifter för debitering av brandskyddsavgift

Finansinspektionen ska för debiteringen av brandskyddsavgiften lämna följande uppgifter om utländska EES-försäkringsbolag till Regionförvaltningsverket i Södra Finland:


De betalningsskyldiga som avses i 2 § 1 och 3 mom. i lagen om brandskyddsfonden ska till vederbörande regionförvaltningsverk lämna de uppgifter som behövs för debiteringen av brandskyddsavgiften på en anmälningsblankett som inrikesministeriet utarbetat. Av anmälningsblanketten ska följande uppgifter framgå:


3 §
Debiteringslängd

Över de avgiftsskyldiga ska regionförvaltningsverket göra upp en debiteringslängd, i vilken antecknas varje avgiftsskyldigs namn och adress, brandskyddsavgiftens beräkningsgrund och belopp, debetsedelns nummer samt betalningsdagen. I fråga om ett utländskt EES-försäkringsbolag som fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland ska i debiteringslängden antecknas bolagets namn och hemstat, adressen till det utländska driftstället samt för betalningen av brandskyddsavgiften namnet på bolagets ombud och ombudets adress i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Jyri Häkämies

Regeringsråd
Tarja Oksanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.