1675/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 2 och 13 § i havsskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i havsskyddslagen av den 29 december 1994 (1415/1994) 2 § 3 mom. och 13 § 3 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inte på förebyggande av miljöförorening som orsakas av ordinarie drift av fartyg eller på sådana åtgärder i samband med bekämpning av oljeskador eller fartygskemikalieolyckor om vilka det föreskrivs särskilt i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009).

13 §
Dataregister och överlåtande av uppgifter

Dumpning som skett i en situation som avses i 7 § 3 mom. ska omedelbart anmäls till vederbörliga internationella organisation, och i övrigt ska förfaras så som miljöskyddslagen för sjöfarten eller lagen om bekämpning av oljeskador föreskriver om anmälan om förorening.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.