1668/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Kommunikationsministeriets förordning om tillförlitligt bevis vid vissa godstransporter på väg inom Finland

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 a § 3 mom. i lagen av den 21 juli 2006 om kommersiell godstransport på väg (693/2006):

1 §

Det bevismaterial som avses i 6 a § 3 mom. i lagen on kommersiell godstransport på väg (693/2006) avses sådan utredning som innehåller följande uppgifter avseende varje internationell transport och varje därefter följande transport inom Finland:

1) avsändarens namn och adress;

2) transportföretagets namn och adress;

3) mottagarens namn och adress, samt datum då godset levererades;

4) ort och datum för övertagande av godset samt angiven leveransort;

5) gängse beskrivning av godsets art och av den förpackningsmetod som använts samt, när det gäller farligt gods, allmänt vedertagen beskrivning samt uppgift om antalet förpackningar och om särskild märkning och nummeruppgifter på förpackningarna;

6) godsets bruttovikt eller annan uppgift om mängden;

7) motorfordonets och släpvagnens registreringsnummer.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och är i kraft till och med den 13 maj 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.