1658/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av inrikesministern, föreskrivs:

1 §

De den 20 maj 2004 gjorda ändringarna i 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs (FördrS 89/1986) träder i kraft den 1 januari 2010 så som därom har överenskommits.

Ändringarna av konventionen har godkänts av riksdagen den 14 december 2009 och av republikens president den 29 december 2009.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av 1979 års internationella konvention om efterspanings- och räddningstjänst till havs (1657/2009) träder i kraft den 1 januari 2010.

3 §

De ändringar i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen gäller som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 89/2009)

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.