1655/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Lag om ändring av 22 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) av den 20 november 2009 som följer:

22 §
Samarbete med landskapsförbund och kommuner

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar i det utvecklingsarbete som avses i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 146/2009
FvUB 22/2009
RSv 248/2009

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.