1644/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 31 oktober 2008 om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (676/2008) 7 § samt

ändras 4 § 1 mom. som följer:

4 §
Tillsättande av nämnder, deras sammansättning och arbete

På föredragning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillsätter social- och hälsovårdsministeriet en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och en nämnd för abort- och steriliseringsärenden för fyra år åt gången. Varje medlem i nämnderna ska ha en eller flera personliga suppleanter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.