1643/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 31 oktober 2008 om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008) nya 6 a och 6 b § som följer:

6 a §
Tillsättande av en nämnd för rättspsykiatriska ärenden, dess sammansättning och arbete

På föredragning av Institutet för hälsa och välfärd tillsätter social- och hälsovårdsministeriet en nämnd för rättspsykiatriska ärenden för fyra år åt gången. Varje medlem i nämnden ska ha en eller flera personliga suppleanter. Nämnden är beslutför när alla dess medlemmar är närvarande.

6 b §
Arvode för medlemmar i nämnden för rättspsykiatriska ärenden och ersättande av kostnader

Medlemmarna i nämnden får arvode för utförda uppdrag samt resekostnadsersättning enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.