1632/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets förordning av den 1 februari 2005 om kosmetiska produkter (75/2005) 8 §, 9 § 1 och 3 mom. samt 10 § 3 och 4 mom. som följer:

8 §
Kosmetiska produkter som säljs oförpackade

Om en kosmetisk produkt inte har förpackats i en försäljningsförpackning eller om den förpackas vid försäljningstidpunkten enligt köparens önskemål eller om den har förpackats för omedelbar försäljning, ska köparen i en separat broschyr eller någon annan deklaration meddelas de uppgifter som det föreskrivs om i och med stöd av 10 § i lagen om kosmetiska produkter, om inte uppgifterna annars klart kan ses vid inköpstidpunkten. Anvisningar, varningar och varningsmärkningar som behövs för att en kosmetisk produkt ska kunna användas på ett tryggt sätt ska dock alltid ges till köparen tillsammans med produkten.

9 §
Registreringsanmälan

Den registreringsanmälan som avses i 12 § i lagen om kosmetiska produkter görs hos Säkerhetsteknikcentralen på en egen blankett.


Säkerhetsteknikcentralen ger näringsidkaren ett intyg på registreringen.

10 §
Skyddande av affärshemligheter

Säkerhetsteknikcentralen behandlar ansökan inom fyra månader och meddelar sökanden skriftligen sitt beslut. I undantagsfall kan Säkerhetsteknikcentralen meddela sökanden skriftligen en tilläggstid som behövs för behandlingen av ansökan och som kan vara högst två månader lång.

I en underrättelse som avses i 16 § 3 mom. i lagen om kosmetiska produkter meddelar Säkerhetsteknikcentralen Europeiska gemenskapernas kommission samt andra medlemsstater i Europeiska unionen sökandens namn eller firma och adress, benämningarna på de kosmetiska produkter som innehåller den beståndsdel för vilken tillstånd till hemlighållande har beviljats samt det registreringsnummer som beståndsdelen har getts. När Säkerhetsteknikcentralen meddelar sitt beslut att inte bevilja tillstånd eller att återta etttillstånd, meddelar verket också motiveringarna till sitt beslut.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.