1627/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om upphävande av 3 § i förordningen om farliga livsmedelsimitationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 3 § i förordningen av den 15 februari 1991 om farliga livsmedelsimitationer (359/1991).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.