1626/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om brandsäkerhetskrav för madrasser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i förordningen av den 17 januari 1991 om brandsäkerhetskrav för madrasser (57/1991) 3 § samt

ändras 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sådana madrasser och andra stoppade bäddunderlag som hör till tillämpningsområdet för lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004). Med stoppade bäddunderlag förstås exempelvis lösa madrasser som är avsedda att placeras på fast eller fjädrande underlag, fjädrande sängbottnar, vatten- och luftmadrasser som är avsedda att användas i sängar, de delar av kombinerade sitt- och liggmöbler som ska användas såsom madrasser samt madrasser som är avsedda att användas i båtar, husvagnar eller andra motsvarande utrymmen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.