1625/2009

Utfärdad i Helsingfors den 29 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet,

upphävs i förordningen av den 24 augusti 1990 om brandsäkerhetskrav för stoppade sittmöbler (743/1990) 3 § samt

ändras 1 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller stoppade sittmöbler som hör till tillämpningsområdet för lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Minister
Liisa Hyssälä

Handelsråd
Tomi Lounema

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.