1597/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 3 § i lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 november 2009 om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009) 3 § som följer:

3 §
Dispens

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl tillåta att yrkesmässig detaljhandel och frisersalongsverksamhet idkas också under andra tider än de som bestämts i 1 och 2 §. Som särskilda skäl betraktas faktorer med anknytning till affärens läge, turism, offentliga tillställningar eller motsvarande situationer som påverkar efterfrågan på tjänster. Dispens kan beviljas antingen för bestämd tid eller tills vidare.

En dispens kan återkallas om de väsentliga förutsättningarna för beviljande av den inte längre uppfylls.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.