1535/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 14 § i lagen om paketreserörelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 december 2008 om paketreserörelser (939/2008) 14 § som följer:

14 §
Tillsyn

Konsumentverket samt, enligt Konsumentverkets anvisningar, regionförvaltningsverken och polismyndigheterna övervakar att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den följs.

Den som idkar paketreserörelse ska på begäran ge tillsynsmyndigheterna alla de handlingar, uppgifter och övriga upplysningar som behövs för tillsynen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.