1512/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 1 § i handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 245/2001, som följer:

1 §

Handelsregistret förs av Patent- och registerstyrelsen, som i denna lag kallas registermyndigheten. I handelsregisterärenden är magistraterna och närings-, trafik- och miljöcentralerna lokala myndigheter i enlighet med vad som bestäms i denna lag och annars särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.