1486/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 16 § i lagen om handel med utsäde

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 augusti 2000 om handel med utsäde (728/2000) 16 § som följer:

16 §
Tillsynsmyndigheter

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verkställigheten av denna lag, för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den efterföljs samt för organiseringen av tillsynen. Livsmedelssäkerhetsverket anlitar vid tillsynen närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. Utöver Livsmedelssäkerhetsverket övervakar också tullverket importen av utsäde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.