1453/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 3 och 14 § i ungdomslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ungdomslagen av den 27 januari 2006 (72/2006) 3 och 14 § som följer:

3 §
Utveckling och samarbete

Undervisningsministeriet ansvarar för den allmänna utvecklingen av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är statens regionförvaltningsmyndigheter i ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik. Undervisningsministeriet godkänner resultatmålen för regionförvaltningens ungdomsväsen tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Undervisningsministeriet ansvarar på riksnivå och närings-, trafik- och miljöcentralerna på regionnivå för samordningen av ungdomspolitiken.

14 §
Statsbidragsmyndighet

Undervisningsministeriet är statsbidragsmyndighet i de ärenden som avses i denna lag.

Undervisningsministeriet kan anvisa anslag som tagits in i statsbudgeten till närings-, trafik- och miljöcentralerna för beviljande av understöd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.