1450/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i religionsfrihetslagen av den 6 juni 2003 (453/2003) 4 § 6 mom. som följer:

4 §
Förfarandet vid inträde i och utträde ur ett samfund

De uppgifter som i denna paragraf föreskrivs för magistraten handhas i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.