1438/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 16 och 48 § i lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 maj 2003 om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003) 16 § 2 mom. och 48 § 3 mom. som följer:

16 §
Landskapsstyrelsens olika sammansättningar

När landskapsstyrelsen behandlar ärenden som avses i 10 § hör till den utöver grundsammansättningen företrädare för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten samt Kainuu skogscentral. Landskapsfullmäktige väljer företrädarna efter att ha fått myndigheternas förslag till ledamöter.


48 §
Bildande av samkommuner

Representantmötet sammankallas första gången av Regionförvaltningsverket i Norra Finland. En av regionförvaltningsverket utsedd person leder mötet tills ordförande och vice ordförande har utsetts för representantmötet. Kommunernas representantmöte ska sammankallas så att det sammanträder första gången senast i juni 2003.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.