1421/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 5 § i lagen om bildande av räddningsområden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 december 2001 om bildande av räddningsområden (1214/2001) 5 § som följer:

5 §
Styrningen av planeringen

Den allmänna styrningen av inledandet och planeringen av samarbetet enligt denna lag samt av bildandet av räddningsområden ankommer på inrikesministeriet, som bistås av regionförvaltningsverket i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009
FvUB 18/2009
RSv 205/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.