1372/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 22 maj 2003 om kommunikationsministeriet (405/2003) 2 §, sådan den lyder i förordning 1093/2008, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som lyder under ministeriet

Till ministeriets ansvarsområde hör

1) Trafikverket,

2) Trafiksäkerhetsverket,

3) Kommunikationsverket,

4) Meteorologiska institutet,

5) Förvaltningsnämnden för Saima kanal,

6) Lotsverket,

7) Finavia Abp,

8) Arctia Shipping Ab,

9) Meritaito Ab och

10) Trafikskyddet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Kanslichef
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.