1364/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 § och temporärt 12 a §,

sådana de lyder, 12 § i lag 1221/2006 och 12 a § i lag 352/2009, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 76,26 procent, kommunernas utdelning 21,99 procent och församlingarnas utdelning 1,75 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6285 procent och församlingarnas andel 7,3715 procent.

12 a §
Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 2010 och 2011

Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 65,46 procent, kommunernas utdelning 31,99 procent och församlingarnas utdelning 2,55 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.

Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § i inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 92,6173 procent och församlingarnas andel 7,3827 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagens 12 a § gäller till och med den 31 december 2011 och tillämpas på redovisningen av samfundsskatten för skatteåren 2010 och 2011 och på rättelser av redovisningar för nämnda år.

RP 245/2009
FiUB 44/2009
RSv 251/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.