1356/2009

Helsingfors den 23 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 § i förordningen om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 27 mars 2009 om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan (201/2009) 3 § 4 mom., som följer:

3 §
Utredningar som ska fogas till ansökan om ersättning och partipris

Bestämmelserna i 1 mom. gäller i tillämpliga delar förnyade ansökningar om fastställande av ersättning och partipris för viss tid, och ansökan om ersättning och partipris för ett synonympreparat och parallellimporterade preparat, ett kliniskt näringspreparat, en salvbas samt ett läkemedelspreparat som levereras med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets specialtillstånd. Till en förnyad ansökan ska fogas en utredning av om sådana nya forskningsrön eller användningserfarenheter har erhållits under den tid ersättningen varit i kraft som kan inverka på förutsättningarna för ersättning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 2009

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Sanna Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.