1343/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Myndighet som sammanställer statistik över sjötransporter

Trafikverket sammanställer statistik över fartygstrafiken i de finska hamnarna samt över mängden passagerare och gods som fartygen transporterar.

Trafikverket ska för sina planerings- och tillsynsuppgifter samt för sammanställandet av sjöfartsstatistik samla information om fartygstrafiken i de finska hamnarna och om mängden passagerare och gods som fartygen transporterar.

2 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Fartygsägarna eller deras representanter och hamnarna är skyldiga att meddela Trafikverket de i 1 § angivna uppgifterna för varje fartyg och enligt varugrupp samt antalet tomma och fulla transportenheter.

3 §
Bestämmelse om bemyndigande

Trafikverket får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden som ska iakttas vid insamling och överföring av uppgifter.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.