1335/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 15 § i trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 15 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1130/1999, som följer:

15 §

Försäkring som ska finnas i samband med ett sådant förflyttningstillstånd för fordon som beviljas av Trafiksäkerhetsverket, en avtalsregistrerare enligt 3 § i lagen om registrering av fordon (1100/1998) eller tullverket beviljas av Trafikförsäkringscentralen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.