1322/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/1994) 7 § 1 mom. 14 punkten, sådan den lyder i lag 281/2000, och

ändras 7 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i nämnda lag 281/2000, som följer:

7 §

Till följande tjänster kan endast finska medborgare utnämnas:


13) tjänster som direktör som lyder direkt under Trafiksäkerhetsverkets eller Trafikverkets generaldirektör.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.