1296/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 6 § i containerlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i containerlagen av den 23 oktober 1998 (762/1998) 6 § 2 mom. som följer:

6 §
Tillsynsmyndigheter

Efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av tull-, gränsbevaknings-, polis- och arbetarskyddsmyndigheterna samt av Trafiksäkerhetsverket, var och en inom sitt verksamhetsområde.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009
KoUB 23/2009
RSv 203/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.