1285/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 23 april 2007 om registrering av ursprungssorter (499/2007) 8 § som följer:

8 §
Användning av registreringsanmälan vid tillsynen

Evira skall sända tillsynsdokumenten för sorten i fråga till närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga för att användas vid kontrollen av jordbrukarnas specialstödsavtal i samband med miljöstödet för jordbruket.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.