1244/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Avtalet om utbyte av upplysningar i fråga om skatter, avtalet för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, avtalet för undvikande av dubbelbeskattning beträffande företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik och avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, som ingicks i Washington den 16 april 2009 mellan Republiken Finland och Bermuda och som godkänts av riksdagen den 10 november 2009 och godkänts av republikens president den 20 november 2009 samt beträffande vilka noterna för deras godkännande utväxlats den 1 december 2009, träder i kraft den 31 december 2009 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 20 november 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Bermuda (914/2009), som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 31 december 2009.

3 §

De bestämmelser i avtalen som inte hör till området för lagstiftningen år i kraft såsom förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2009.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 87/2009)

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.