1214/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 5 kap. 19 § och 8 kap. 9 § i aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen av den 21 juli 2006 (624/2006) 5 kap. 19 § 4 mom. och 8 kap. 9 § 2 mom., av dem 5 kap. 19 § 4 mom. sådant det lyder i lag 585/2009, som följer:

5 kap.

Bolagsstämma

19 §
Kallelsetid

Börsbolag ska utfärda stämmokallelse senast tre veckor före bolagsstämman. Stämmokallelsen ska dock utfärdas minst nio dagar före bolagsstämmans i 4 kap. 2 § 2 mom. avsedda avstämningsdag.

8 kap.

Eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern

9 §
Koncernbokslut

Moderbolaget ska alltid upprätta ett koncernbokslut, om det betalar ut medel till aktieägarna eller är ett publikt aktiebolag. Ett koncernbokslut behöver dock inte upprättas, om bolaget enligt 6 kap. 1 § 4 mom. i bokföringslagen är befriat från skyldigheten att upprätta koncernbokslut.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2009.

RP 238/2009
EkUB 29/2009
RSv 256/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.