1213/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Lag om ändring av 13 § i lagen om högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 augusti 2005 om högsta domstolen (665/2005) 13 § 2 mom. som följer:

13 §

Föredragandena utnämns av högsta domstolen. Högst en tredjedel av samtliga tjänster som föredragande kan vara referendarierådstjänster till vilka utnämns för viss tid. Till en sådan tjänst kan utnämnas för högst fem år åt gången. En utnämning för en kortare tid än fem år är bara möjlig av särskilda skäl. Till övriga delar tillämpas på behörighetsvillkor och utnämningsgrunder för föredragandena samt på utnämning av dem för viss tid det som föreskrivs i lagen om utnämning av domare.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 132/2009
LaUB 16/2009
RSv 196/2009

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.