1164/2009

Given i Helsingfors den 18 december 2009

Undervisningsministeriets förordning om ändring av bilaga VI i undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 14 juli 2005 om en precisering av universitetens utbildningsansvar, universitetens utbildningsprogram och specialiseringsutbildningar (568/2005) bilaga VI, sådan den lyder i förordning 495/2009, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010. Dock kan studerande antas till det med stöd av förordningen nedlagda examensprogrammet i träförädling för att avlägga enbart högre examen ännu inom utbildning som börjar den 1 augusti 2010.

Då denna förordning träder i kraft har studerande inom examensprogrammet för träförädlingsteknik rätt att i enlighet med vad som här föreskrivs övergå till studier inom examensprogrammet för bioproduktteknologi eller fortsätta studierna inom programmet för träförädlingsteknik. Studerande inom programmet för träförädlingteknik övergår dock till studier inom programmet för bioproduktteknologi senast den 31 juli 2016. Den studerande kan räkna studieprestationer han eller hon avlagt inom programmet för träförädlingsteknik till godo för en examen inom programmet för bioproduktteknologi. Aalto-universitetet fastslår arrangemangen för övergångsperioden.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2009

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringssekreterare
Laura Hansén

Bilaga VI

Teknisk-vetenskapliga examina

Förteckning över utbildningsprogram och examensprogram inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det teknisk-vetenskapliga området

AU VTU UU TTU ÅU VU ÅA
Arkitektur x x x
Automations- och systemteknik x
Automationsteknik x
Bioinformationsteknologi x
Bioproduktteknologi x
Bioteknik x x
Byggnadsteknik x
Datateknik x x x x x x
Datateknik, elektronik och telekommunikationsteknik x
Elektro- och energiteknik x
Elektronik och elektroteknik x
Elektroteknik x x x
Energi- och VVS-teknik x
Energiteknik x
Fastighetsekonomi x
Fiber- och textilteknik x
Geomatik x
Informationsnätverk x x
Kemiteknik x x x
Konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik x
Kunskapsledning x
Landskapsarkitektur x
Maskinteknik x x x x
Materialteknik x x
Miljö- och energiteknik x
Miljöteknik x x
Processteknik x
Produktionsekonomi x x x x
Samhälls- och miljöteknik x
Signalbehandling och telekommunikationsteknik x
Teknisk fysik och matematik x x
Teknisk-naturvetenskapliga x
Telekommunikationsteknik x

Anmärkningar

1. Studerande som av Aalto-universitet antagits till ett program för högre högskoleexamen kan först placeras i ett av universitet godkänt och utsett program för lägre examen för att avlägga teknologie kandidatexamen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.