1130/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 3 § 2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordning 788/2001, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, exekutionsverken, häradsämbetenas exekutionsavdelningar, statliga rättshjälpsbyråer, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, Dataombudsmannens byrå, Konkursombudsmannens byrå, Centralen för undersökning av olyckor och Rättsregistercentralen; beslut som gäller tjänster vid Brottspåföljdsområdets utbildningscentral fattas dock av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltning och beslut som gäller tjänster vid häradsåklagarämbetena och vid åklagaravdelningarna vid häradsämbetena av Riksåklagarämbetet,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.