1120/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i förordningen om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i förordningen av den 30 maj 1952 om emblem för polisen samt flaggor och vimplar för dess fordon (234/1952) 3 och 4 § som följer:

3 §

Polisstyrelsen utfärdar föreskrifter om den officiella användningen av polisens emblem, fastställer vimplarnas och miniatyrflaggornas färg och format samt anvisningar om användningen av dem samt meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

4 §

Polisstyrelsen kan på ansökan meddela personer som hör till polisens personal och sammanslutningar av sådana personer tillstånd till enskilt bruk av polisens emblem.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 17 december 2009

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.