1099/2009

Given i Helsingfors den 17 december 2009

Statsrådets förordning om ändring av 33 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 33 §, sådan den lyder i förordning 958/2009, som följer:

33 §
Medel för personligt bruk

När kommunen uppbär en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § i klientavgiftslagen ska kommunen lämna minst 15 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 97 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 17 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Direktör
Eija Koivuranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.